Kurslar

Barqaror qishloq xo‘jaligi: tamoyillar va amaliyot


CONTACT

Oybek Odilov

Head of Capacity Building Center

Phone: +998998981680

Email: oybek.odilov@iau.uz