Kurslar

Barqaror qishloq xo‘jaligi: tamoyillar va amaliyot

Director picture


CONTACT

Vafo Latipov

Head of Capacity Building Center

Phone: +998-99-888-19-57

Email: capacity.building.center.info@gmail.com