Barqaror qishloq xo‘jaligi siyosati va huquqiy asoslari

Bu modulda o`tiladigan mavzular:

– Barqaror qishloq xo‘jaligi sohasidagi milliy va xalqaro siyosat.

– Barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning huquqiy asoslari va rag‘batlantirish.

– Qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun targ‘ibot va siyosat sohasida hamkorlik qilish imkoniyatlari.

– Barqaror qishloq xo‘jaligi maqsadlariga erishishda mavjud siyosatning samaradorligi.

– Barqaror qishloq xo’jaligini qo’llab-quvvatlash uchun takomillashtirish yoki innovatsiyalar zarur bo’lgan sohalar.

Kurs muddati: 5 soatdan 16 soatgacha (kunlarga bo’linib).

Format: offline, interaktiv.

Guruhda tinglovchilar soni: 15 kishigacha.

Til: o’zbek, rus 

Kurs yakunlangandan keyin SERTIFIKAT beriladi.

Director picture


CONTACT

Vafo Latipov

Head of Capacity Building Center

Phone: +998-99-888-19-57

Email: capacity.building.center.info@gmail.com