O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida ekologik muammolar

Bu modulda o`tiladigan mavzular:

A) O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi landshafti bilan tanishtirish

    – O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tarmog‘i, uning ahamiyati va mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shgan hissasi haqida umumiy ma’lumot.

    – Respublikada keng tarqalgan asosiy ekinlar, chorvachilik va dehqonchilik tizimlarini aniqlash.

B) Suv tanqisligi va sug’orish muammolari

    – Suv tanqisligi muammolari va ularning qishloq xo’jaligiga ta’siri.

    – O‘zbekistonda irrigatsiya tarixi va muammolari.

    – suvni ko’p talab qiladigan qishloq xo’jaligi va noto’g’ri sug’orish amaliyotining ekologik oqibatlari.

C) Tuproqning degradatsiyasi va yerdan foydalanish

    – O’zbekistonda qishloq xo’jaligi yerlarida tuproq degradatsiyasi muammosi.

    – Eroziya, sho’rlanish va tuproq unumdorligini yo’qotish sabablari.

    – tuproqning sog’lig’i va unumdorligini saqlash uchun barqaror yerni boshqarish usullari.

D) Biologik xilma-xillikning yo’qolishi va yashash joylarining parchalanishi

    – O’zbekiston qishloq xo’jaligi landshaftlarida bioxilma-xillikning qisqarishi.

    – yashash muhitining yo’qolishiga va parchalanishiga yordam beruvchi omillar.

    – biologik xilma-xillikni saqlash chora-tadbirlari va barqaror qishloq xo‘jaligining biologik xilma-xillikni saqlashdagi roli.

E) Pestitsidlar va kimyoviy moddalardan foydalanish

    – O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligida pestitsidlar va agrokimyoviy vositalardan foydalanishni baholash.

    – pestitsidlardan ortiqcha foydalanishning atrof-muhit va inson salomatligiga oqibatlari.

    – Zararkunandalarni integratsiyalashgan boshqarish (IPM) va boshqa ekologik toza alternativalar.

F) Iqlim o’zgarishining qishloq xo’jaligiga ta’siri

    – O’zbekiston qishloq xo’jaligiga iqlim o’zgarishining o’ziga xos ta’siri.

    – turli ekinlar va qishloq xo’jaligi amaliyotlarining zaifligi.

    – Iqlim o’zgarishiga chidamlilikni oshirish uchun iqlimga mos qishloq xo’jaligi strategiyalari.

G) Chiqindilarni boshqarish va ifloslantirish

    – qishloq xo’jaligi chiqindilari va atrof-muhitni ifloslantirish muammolari.

    – Qishloq xo‘jaligi oqar suvlari va chiqindilarining atrof-muhitga ta’siri.

    – qishloq xo’jaligi amaliyotida chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash bo’yicha chora-tadbirlar.

H) Atrof-muhitni saqlash uchun barqaror qishloq xo’jaligi bilan shug’ullanish

    – Barqaror qishloq xo’jaligi tushunchalari va usullari.

    – Organik dehqonchilik, agroekologiya va regenerativ qishloq xo’jaligi barqaror yondashuvlar sifatida.

    – Dunyo bo’ylab muvaffaqiyatli va ilg’or tajribalar misollari, shuningdek, muvaffaqiyatsizliklar va ularning sabablari.

I) Ekologik barqarorlik siyosati va institutsional asoslari

    – qishloq xo’jaligida ekologik barqarorlikka oid mavjud siyosat va qoidalar.

    – atrof-muhitni boshqarish tizimini takomillashtirish va mustahkamlash imkoniyatlari.

    – Barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda davlat organlari, ilmiy muassasalar va manfaatdor tomonlarning roli.

Kurs muddati: 5 soatdan 16 soatgacha (kunlarga bo’linib).

Format: offline, interaktiv.

Guruhda tinglovchilar soni: 15 kishigacha.

Til: o’zbek, rus 

Kurs yakunlangandan keyin SERTIFIKAT beriladi.

Director picture


CONTACT

Vafo Latipov

Head of Capacity Building Center

Phone: +998-99-888-19-57

Email: capacity.building.center.info@gmail.com