Information about the activities of participants, attended training course "Scientific research skills. International projects and grants"(29.01.2024-02.02.2024) organized by the Capacity building center

In order to ensure the implementation of Paragraph 5 of Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 7th, 2022 “On measures to establish the International Agricultural University” No.PQ-237 and paragraph 6 of Resolution No.PQ-216 “Science, education in the agricultural sector and on additional measures to increase quality and efficiency through production integration”  dated July 7th, 2023 the training course on “Preparation, registration and publication of articles in international scientific journals” dated from January 29th to February 2nd, 2024 was organized by the CBC.

The course was attended by leaders and doctoral students, scientific staff of the republic’s higher educational institutions, research institutes, research project institutes and research and development associations, as well as specialists engaged in research, projects and grants.

The training course focused mainly on scientific research skills, preparation, registration and publication of articles in highly rated international journals (Germany, Great Britain, USA, Holland and other countries). In addition, the training course provided extensive information on winning international projects and grants and working on them.

At the end of the training course, the students completed independent work and made presentations in front of the Board organized by the CBC Network Center. Certificates were presented to the trainees who successfully completed the course.

 

It was said that it is very necessary to teach the use of new programs for working and processing of scientific materials (statistical analysis) in the training course, and to prepare articles for international journals.

Capacity building center (CBC) tarmoq markazi tomonidan tashkil etilgan “Ilmiy tadqiqot mahorati. Xalqaro loyiha va grantlar” o’quv kursi (29.01.2024-02.02.2024)ga tashrif buyurgan tinglovchilar faoliyati haqida

   Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 7 iyuldagi “Agrar sohada ilm-fan, ta’lim va ishlab chiqarishni integratsiya qilish orqali sifat va samaradorlikni oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-216-sonli qarori 6-bandi ijrosini ta’minlash maqsadida
2023 yil 18– 22 dekabr kunlari CBC tarmoq markazi tomonidan “Ilmiy-tadqiqot mahorati. Xalqaro loyihalar va grantlar” mavzusida o’quv kursi tashkil etildi.

   Kursda Qishloq xoʼjaligi vazirligi tizimidagi oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, ilmiy-loyiha institutlari va ilmiy-ishlab-chiqarish birlashmalarining doktorantlari, ilmiy xodimlari, shuningdek ilmiy-tadqiqot, loyihalar va grantlar bilan shug’ullanayotgan mutaxassislari tinglovchi sifatida qatnashdilar.

   O’quv kursida asosan ilmiy tadqiqot mahorati, yuqori reytingga ega bo’lgan xalqaro jurnallarda (Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Gollandiya va boshqa mamlakatlar) maqolalar tayorlash, ro’yhatdan o’tkazish va chop etish masalalari ko’rildi. Shuningdek, o’quv kursida xalqaro loyihalar va grantlarni yutib olish va ular ustida ishlash bo’yicha keng ma’lumotlar berildi.

   O’quv kursi yakunida tinglovchilar tomonidan Mustaqil ishlar bajarilib, CBC tarmoq markazi tomonidan tashkil etilgan Xay’at oldida presentatsiyalar qilindi.

  Kursni muvaffaqiyatli bitirgan tinglovchilarga sertifikatlar taqdim etildi. O’quv kursi yakunida tinglovchilarning fikrlari eshitildi. Haqiqatdan o’quv kursi bugungi kunda ilmiy yo’nalishdagi xalqaro talablarni bajarishga qaratilganligi bildirildi.

   Shuningdek, tinglovchilar tomonidan yangi 2024 yilning yanvar-fevral oylarida doktorantlar, ilmiy xodimlar, grant va loyihalar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun “Xalqaro ilmiy jurnallarda chop etish uchun maqolalar tayorlash, ro’yhatdan o’tkazish va chop etish” mavzusida o’quv kursini tashkil etish taklifi kiritildi. Ushbu o’quv kursi doktorantlar, ilmiy xodimlar va grant va loyihalar bilan ishlovchi mutaxassislarga juda ham kerakligi qayd etildi. O’quv kursida ilmiy materiallarni ishlash va qayta ishlash uchun yangi dasturlar qo’llanilishi (statistik analizlar) ni o’rgatilishi Xalqaro jurnallar uchun maqola tayorlashga juda kerakligi aytildi.