Information about the activities of participants, attended training course "Scientific research skills. International projects and grants"(18.12.2023-22.12.2023) organized by the Capacity building center

In order to provide the implementation of the paragraph 6 of Decree PQ-216 of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 7, 2023 “On additional measures to increase quality and efficiency through the integration of science, education and production in the agricultural sector”.

On December 18-22, 2023, the CBC hosted the training course on the topic “Scientific-research skills. International projects and grants”.

The course was attended by doctoral students, scientific staff of higher education institutions, research institutes, research project institutes and research and development associations under the Ministry of Agriculture, as well as specialists engaged in research, projects and grants.

The training course focused mainly on scientific research skills, preparation, registration and publication of articles in highly rated international journals (Germany, Great Britain, USA, Holland and other countries). In addition, the training course provided extensive information on winning international projects and grants and working on them.

At the end of the training course, the students completed independent work and made presentations in front of the Board organized by the CBC Network Center.

Certificates were presented to the trainees who successfully completed the course.

Also, in January-February 2024, the training course on the topic “Preparation, registration and publication of articles for publication in international scientific journals” for doctoral students, scientific staff, specialists working with grants and projects audience will organize. It was noted that this training course is very necessary for doctoral students, scientific staff and specialists working with grants and projects. It was said that it is very necessary to teach the use of new programs for working and processing of scientific materials (statistical analysis) in the training course, and to prepare articles for international journals.

Capacity building center (CBC) tarmoq markazi tomonidan tashkil etilgan “Ilmiy tadqiqot mahorati. Xalqaro loyiha va grantlar” o’quv kursi (18.12.2023 – 22.12.2023)ga tashrif buyurgan tinglovchilar faoliyati haqida

   Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 7 iyuldagi “Agrar sohada ilm-fan, ta’lim va ishlab chiqarishni integratsiya qilish orqali sifat va samaradorlikni oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-216-sonli qarori 6-bandi ijrosini ta’minlash maqsadida
2023 yil 18– 22 dekabr kunlari CBC tarmoq markazi tomonidan “Ilmiy-tadqiqot mahorati. Xalqaro loyihalar va grantlar” mavzusida o’quv kursi tashkil etildi.

   Kursda Qishloq xoʼjaligi vazirligi tizimidagi oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, ilmiy-loyiha institutlari va ilmiy-ishlab-chiqarish birlashmalarining doktorantlari, ilmiy xodimlari, shuningdek ilmiy-tadqiqot, loyihalar va grantlar bilan shug’ullanayotgan mutaxassislari tinglovchi sifatida qatnashdilar.

   O’quv kursida asosan ilmiy tadqiqot mahorati, yuqori reytingga ega bo’lgan xalqaro jurnallarda (Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Gollandiya va boshqa mamlakatlar) maqolalar tayorlash, ro’yhatdan o’tkazish va chop etish masalalari ko’rildi. Shuningdek, o’quv kursida xalqaro loyihalar va grantlarni yutib olish va ular ustida ishlash bo’yicha keng ma’lumotlar berildi.

   O’quv kursi yakunida tinglovchilar tomonidan Mustaqil ishlar bajarilib, CBC tarmoq markazi tomonidan tashkil etilgan Xay’at oldida presentatsiyalar qilindi.

  Kursni muvaffaqiyatli bitirgan tinglovchilarga sertifikatlar taqdim etildi. O’quv kursi yakunida tinglovchilarning fikrlari eshitildi. Haqiqatdan o’quv kursi bugungi kunda ilmiy yo’nalishdagi xalqaro talablarni bajarishga qaratilganligi bildirildi.

   Shuningdek, tinglovchilar tomonidan yangi 2024 yilning yanvar-fevral oylarida doktorantlar, ilmiy xodimlar, grant va loyihalar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun “Xalqaro ilmiy jurnallarda chop etish uchun maqolalar tayorlash, ro’yhatdan o’tkazish va chop etish” mavzusida o’quv kursini tashkil etish taklifi kiritildi. Ushbu o’quv kursi doktorantlar, ilmiy xodimlar va grant va loyihalar bilan ishlovchi mutaxassislarga juda ham kerakligi qayd etildi. O’quv kursida ilmiy materiallarni ishlash va qayta ishlash uchun yangi dasturlar qo’llanilishi (statistik analizlar) ni o’rgatilishi Xalqaro jurnallar uchun maqola tayorlashga juda kerakligi aytildi.