Bu yo`nalish haqida

IAU Foundation – to’rt yillik universitetning birinchi o`quv yili hisoblanadi. Sizning agrar sohadagi bilimlaringizni oshirishga qaratilgan va bu sohada yuqori bosiqchlarga erishishingiz uchun dastlabki poydevor.

  • Kurs davomida o`tiladigan fanlar:

  • Digital skills

  • Agri-food business and marketing

  • Sustainable development

  • Agriculture and farming

  • English for academic purposes