Bu kurs haqida

Asosiy maqsad-ishlatiladigan inson mehnatini optimallashtirish bilan birga ekinlarning sifati va miqdorini oshirish.

Fanlar:

  • Integrated Crop Systems and Agronomy

  • Validation of Smart Engineering Systems

  • Smart Biosystems Engineering : Precision post-harvest

  • Sustainable Agricultural Intensification

  • Farming and Integrated Environmental Local Delivery

  • Remote Control of Machine Processes