Contact

Sobirov Muhammadamin – 

Economist

muhammadamin.sobirov@iau.uz 

+998 93 630 11 11